Education, Culture, Sports / การศึกษา, วัฒนธรรม, กีฬา 151sites


เ่จแปน เฟสติวัล (29/8/2552 11:30:25)
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญๆในญี่ปุ่นไว้อย่างครบครัน บอกรายละเอียดของที่มาที่ไปของแต่ละเทศกาล วัน เวลา และสถานที่ในการจัดงาน
TimeBangkok (23/4/2554 12:14:06)
สอนภาษา
Kasuga Taisha Shrine (24/6/2554 13:52:34)
ศาลเจ้าแห่นี้มีชื่อเสียงในเรื่องตะเกียงสำริดที่แขวนอยู่ทั่วไปภายในศาลเจ้ากว่า 1,000 ดวง และตะเกียงหิน ตามทางเดิน กว่า 2,000 ดวง
Creer FC (15/12/2555 11:45:21)
โรงเรียนสอนเตะฟุตบอล
Shingi Dojo Karate MMA (4/7/2555 14:44:26)
ชินกิ โดโจ เป็นโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้คาราเต้แบบญี่ปุ่น
ละครโนห์ (8/4/2554 14:37:09)
หลากหลายของข้อมูลเกี่ยวกับละครโนห์ของญี่ปุ่น
โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น (19/9/2548 14:00:12)
สอนภาษาญี่ปุ่น
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ  (6/7/2550 11:10:33)
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่น และเครือ สหพัฒน์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ในประเทศไทย
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.)  (30/5/2548 15:32:17)
ประวัติของสมาคม คณะกรรมการ กิจกรรมข่าวสารในสมาคม ทะเบียนสมาชิก ข้อมูลสำนักงานสาขาของสมาคม ความเป็นมาของชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สมาพันธ์นักเรียนเก่าญี่ปุ่นแห่งอาเซียน มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.) และรวมลิ
Jeducation แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (3/8/2548 19:40:02)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีเป้าหมาย ให้คุณสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จริง เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น พัฒนาทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น ยังสามารถเลือกเรียนวิชาเสริมพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดได้ตามความสนใจ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ (30/5/2548 15:32:17)
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เปิดสอนหลายหลักสูตร ระดับชั้นต้น ระดับชั้นกลาง ระดับสูง หลักสูตรพิเศษ หลักสูตรสนทนากับครูชาวญี่ปุ่น หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรเตรียมสอบเอนทรานซ์ แปลเอกสารญี่ปุ่น-ไทย และรวมลิงค์เกี่ยวกับความรู้ ข้อมูลต่างๆท
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นวี (25/11/2548 10:28:14)
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรพร้อมทั้งรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนสัมผัสบรรยากาศเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจริงๆ สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วและนำไปปรับใช้ได้ในชีวิต
โรงเรียนสอนภาษา “สุมิตรา” (10/3/2549 10:56:15)
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เปิดสอนหลายหลักสูตร ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพิเศษ(สำหรับเด็ก) หลักสูตรเรียนตัวต่อตัว เปิดสอนการห่อของขวัญสไตล์ญี่ปุ่น การจัดโต๊ะปาร์ตี้แบบญี่ปุ่น ศิลปะการรำแบบญี่ปุ่น อาหารและขนมญี่ปุ่น วิธีการใส่ชุดกิโมโน
Mainichi Academic Group (31/1/2549 20:15:41)
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร เรียนต่อในสถาบันสอนภาษาทั่วทุกภูมิภาคญี่ปุ่น โรงเรียนมัธยมศึกษานญี่ปุ่น วิทยาลัยสายวิชาชีพ อาทิ Computer Graphic, Fashion Design, Comic&Animaiton etc. ดำเนินการทุกขั้นตอนโดยไม่เสียค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. (ไทย-ญี่ปุ่น)  (4/5/2549 12:17:03)
เปิดสอนหลักสูตร 4 ภาษา ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย(สำหรับชาวญี่ปุ่น) รวมทั้งซัมเมอร์แคมป์สำหรับเด็ก อายุ 8-12 ปี เปิดสอน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรพิเศษ หลักสูตรตัวต่อตัวและกลุ่มพิเศษ มีคอร์สให้เลือกเรียนมากมาย
Let's Asia (18/7/2552 11:43:16)
สอนว่ายน้ำ ฟุตบอล ฟิตเนส โดยทีมงานที่มีความสามารถ
โรงเรียน เจซีซี (4/10/2548 10:06:34)
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและจีน เจซีซี รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ เปิดคอร์สพิเศษสอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนเร่งรัด
สถาบันภาษาเจไทมส์ (23/2/2549 10:54:12)
เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย ระดับต้น-ระดับสูง การสนทนา ทักษะการฟัง พูดอ่าน เขียน หรือการเน้นเฉพาะเจาะจงบางเนื้อหา ทั้งเรียนส่วนตัว และการเรียนกลุ่ม เราเจาะลึกตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้อ่านออกเขียนได้ เน้นการสนทนาให้ฝึกพูดจริง เพื่อนำไปใช้งานได้จริง
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (สนทญ.) (29/11/2549 10:53:48)
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในสมาคม แนะนำบทความเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงาน การท่องเที่ยว เทคโนโลยีที่น่าสนใจ ภาษาญี่ปุ่น ความบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท (บริษัท เจ.เอ.ที. คอมมูนิเคชั่น จำกัด) (30/5/2548 15:32:17)
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการสอนก่รพุดและสนทนา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับต้น,ระดับกลาง,พิชิตเอนทรานซ์,สำหรับเด็ก,เพื่อธุรกิจสำหรับบริษัทที่ต้องการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นติดต่อได้
ฝ่ายการศึกษาและอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. (23/6/2548 13:16:41)
รับฝึกอบรมสัมนา เพิ่มความรู้ เพื่อการพัฒนา บุคคลากร ทั้งใน และนอกสถานที่ การใช้ระบบเทียบโอนผลการฝึกอบรม สู่การเทียบวุฒิปริญญาตรี การศึกษาทางไกล สาระน่ารู้ ข่าวสารจากส.ส.ท.
สถาบันสอนภาษา โคโคโระ อินเตอร์คัลเชอะแร็ล เซ็นเตอร์ (30/5/2548 15:32:17)
สอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน หลักสูตรเรียนเพื่อเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนสอนภาษา OKLS (26/12/2549 10:29:20)
OKLS หรือ “ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ” เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภูมิปัญญาตะวันออกต่างๆ ทั้ง ดนตรีจีน หมากล้อม วาดภาพพู่กัน-เขียนอักษรจีน ฯลฯ
ทำกับมือคนไทย(คนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่น) (23/6/2548 13:16:41)
เว็บการสอนภาษาญี่ปุ่น อักษรฮิรางานะและการออกเสียงเบื้องต้น คำศัพท์มูลฐาน ข้อมูลวิธีทำอาหารญี่ปุ่น น้ำจิ้มปรุงรสสูตรต่างๆ รวมรูปภาพสถานที่ ที่ไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นพร้อมคำบรรณยาย
Kotowaza (17/10/2552 11:41:47)
รวมสุภาษิตและคำพังเพยของญี่ปุ่น โดยอธิบายคำแปลและความหมาย พร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับสุภาษิตไทย เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
IAY Japanese Language School (24/12/2556 16:52:22)
เปิดทำการเรียนการสอนในเมืองซัปโปโร ซึ่งเกิดจากการฝึกสอนภาษาให้กับทางผู้แปลชาวต่างชาติ หรืออาจารย์ผู้สอนในช่วงกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว
http://www.hellothai.com (29/6/2548 11:35:23)
เราได้ทำหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กที่แปลเนื้อมามาจากต้นเรื่องที่เป็นภาษาญี่ปุ่น มาทำเป็นสองภาษาคือ ญี่ปุ่น-ไทย ลองเข้าไปดูได้ที่ www.hellothai.com/eng
LTS GROUP (12/4/2549 10:48:06)
โรงเรียนสอนภาษาไทย - ญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น แนะนำชาวญี่ปุ่นมาเรียน, ทำงานในประเทศไทย แปลเอกสาร และงานล่าม แนะนำโฮมสเตย์ ผลิตหนังสือประเภทต่าง ๆ
สถาบันสอนภาษา CYES (6/11/2549 12:07:36)
โรงเรียนสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี
Kyoto International Manga Muse (22/4/2554 16:57:06)
Kyoto International Manga Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่เก็บรักษา วัฒนธรรมร่วมสมัยอย่าง "มังกะ" ที่ทำให้คุณสามารถเข้าใจญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งขึ้น
สถาบันสอนภาษา Yamasa (12/4/2549 11:29:49)
สถาบันสอนภาษา Yamasa การเรียนภาษาญี่ปุ่น, และเป็นองค์กรที่ไม่ได้หวังผลกำไรทางการค้า โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่เมืองโอคาซากิ หากท่านต้องการที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น ให้ได้ประสิทธิภาพสูง คณาจารย์ ผู้สอนที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง มีหอพักนักเรียน
ฺBangkok City Ballet  (18/7/2552 11:55:55)
โรงเรียนสอนการเต้นบัลเลต์ ซึ่งเป็นการเต้นที่มีลีลาการเต้นที่อ่อนช้อยและท่วงท่าที่งดงาม โดยครูที่มีประสบการณ์
สถาบันภาษา ICL (29/5/2549 19:24:36)
สถาบันสอนภาษา ICL สาขาวิทยาลัย Tokyo Foreign Language College ซึ่งเป็นวิทยาลัยด้านภาษาชั้นนำในกรุงโตเกียว นักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาจาก ICL สามารถโอนหน่วยกิจไปศึกษาต่อได้ในวิทยาลัยเครือข่ายที่ญี่ปุ่นเนื่องจากใช้ตำราสอนชุดเดียวกัน โทร 022460611
สยามคะเนะ ดอทคอม (23/6/2548 13:16:41)
เป็นเว็บไซด์ที่มีเนื้อหาสาระ ข่าวสาร การศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น บันเทิง ท่องเที่ยว สินค้า เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมข้อมูลหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นสำหรับคนไทย และเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์เกี่ยวกับญี่ปุ่นต่างๆ เป็นแหล่งสำหรับพู
j-doramanga (19/10/2549 10:22:51)
เว็บเกี่ยวกับ ภาษาญี่ปุ่น และเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่น ดารานักร้อง รวมทั้ง การ์ตูนญี่ปุ่น และ เกมส์ รวมทั้งคนที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับ
สถาบันบุนกะแฟชั่น (1/6/2549 11:01:19)
โดดเด่นด้วยระบบการศึกษาแฟชั่นแบบครบวงจร มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะสร้างสรรค์แฟชั่นอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การสร้างแพทเทิร์น เทคนิคการตัดเย็บ การควบคุมคุณภาพ
บริษัท โทปะ 21 เอสที.เซ็นจูรี่ (ประเทศไทย) จำกัด  (14/11/2548 11:00:09)
รับปรึกษาและให้คำแนะนำสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น รับสอนภาษาญี่ปุ่นทุกระดับและรับสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่น ทั้งแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว
โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น (27/2/2550 9:54:05)
สอนภาษาญี่ปุ่น
Rockwell & Friends Language Sc (25/6/2549 15:38:25)
เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคนไทยในราคาย่อมเยา มีคุณภาพ รวมทั้งเปิดสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น และยังมีแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Study Tour โตเกียว ฮิโรชิม่า
สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (6/11/2549 12:11:12)
สอนภาษาประกอบด้วยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาจีน
คาราเต้-โด ซากุระโดโจ (23/6/2548 13:16:41)
โรงเรียนสอนคาราเต้ สอนโดย อาจารย์ คาซูฮะโกะ โนบุคาเนะ โค้ช ทีมชาติชุด ซีเกมส์ และ เอเชี่ยนเกมส์ที่ผ่านมา
เอ็นเอชเค ( N H K) เรดิโอแจแปน (14/7/2548 17:15:03)
เว็บไซต์สอนภาษาญี่ปุ่น เป็นแบบบทเรียน สามารถฟังบทเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ ออกอากาศทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ และสามารถฟังบทเรียนเหล่านั้นได้หลายภาษา
องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประ (12/9/2552 9:52:05)
JASSO หรือ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศึกษา รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพของนักศึกษา
สมาคมแนะนำส่งเสริมศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (30/7/2555 9:14:32)
ข้อมูล ข่าวสาร สำหรับการไปศึกษาต่อระดับต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลเตรียมพร้อมศึกษาต่อ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น และการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) แผนที่ประเทศญี่ปุ่น แสดงสภาพภูมิอากาศและประชากร
เมกุมิ เว็บเพจ (20/7/2549 11:21:02)
เว็บไซต์นานาสาระเกี่ยวกับญี่ปุ่น นำเสนอเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เรื่องน่าสนใจแปลกๆของญี่ปุ่น ไดอารี่ถ่ายทอดประสบการณ์จากเจ้าของเว็บไซต์ตอนอยู่ที่ญี่ปุ่น เว็บบอร์ดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โฮคุโตะ (20/7/2549 11:30:02)
เว็บไซต์สอนภาษาญี่ปุ่น ไว้หลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นที่มาของคำ คำศัพท์ที่น่าสนใจ ภาษาวัยรุ่น แสลง ไวยกรณ์ รวมคำคุณศัพท์และคำกริยา นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นในแง่ สังคม ประชาชน เทคโนโลยี และอื่นๆ
Japanese Thai Dictionary (6/7/2550 10:20:29)
พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทยออนไลน์, พจนานุกรมญี่ปุ่น-อังกฤษ
เรียนภาษาญี่ปุ่น online (18/11/2553 11:42:44)
เว็บนี้สอนพวกตัวอักษร การเขียนตัวอักษรค่ะ เป็นพื้นฐานน่ะ
jeducation (5/1/2550 15:19:24)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนสอนภาษาเจเอ็ดดูเคชั่น 287 อคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500 โทร : 0-2267-7726 แฟกซ์ : 0-2631-2040
มัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น (18/1/2553 11:55:23)
รวบรวม ข้อมูลภาษา อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และ ดารา นักร้อง สุดฮอท....
สมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (30/5/2548 15:32:17)
เผยแผ่ข้อมูล ข่าวสารวิชาการ กิจกรรมและด้านอื่นๆ เป็นจุดศูนย์รวมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น ทะเบียยสมาชิก โครงการในสมาคม สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กไทยผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย
เจ'สตัดดี้  (4/10/2548 9:55:57)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและสถาบันศึกษาต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น มากที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งให้คำแนะนำและรับปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  (10/3/2549 17:39:09)
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งใหม่ ที่ประสมประสานเทคโนโลยีทั้งไทยและญี่ปุ่นสู่สังคมไทย ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาสถาบันที่ว่า "พัฒนาวิทยาการ เสริมสร้างอุตสาหกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคม" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางและเป้าหมาย
บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด (30/5/2548 15:32:17)
ศูนย์การเรียนพิเศษ หลักสูตรการเรียนแบบคุมอง เปิดสอนพิเศษ การเรียนคณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ วิธียกระดับการเรียนให้มีสมาธิ ในการคิดและการทำแบบฝึกหัด ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและกำลังในการพึ่งพาตัวเอง ซึ่งได้แก่วินัย ความอดทน ความมั่นใจ ในความสามารถของตนเอง ซึ่ง
สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) (21/8/2550 15:13:01)
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮ่า จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังทักษะ ความรู้ และค่านิยมด้านดนตรีสมัยใหม่ เป็นการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าทางศิลปวัฒธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกับอารยประเทศ
สถาบันสอนภาษาบุงกะ (16/8/2549 10:53:18)
สถาบันสอนภาษาที่ตั้งอยู่ในเมืองญี่ปุ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ หอพัก มีสำนักงานในต่างประเทศซึ่งจะบริการ เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนต่างชาติที่ได้รับทุนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น
โรงฝึก บูจินกัน ประเทศไทย (8/11/2549 10:55:48)
เปิดสอนศิลปะการต่อสู้โบราณ บูจินกัน บูโด ไทจุสสึ โดยได้รับอนุญาติจากปรมาจารย์ มาซึอะกิ ฮะซึมิ เป็นแห่งแรกของไทย
ศูนย์หนังสือสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. (23/6/2548 13:16:41)
จำหน่ายหนังสือและสื่อ ให้เลือก กว่า 50 หมวด อาทิ หมวดบริหารจัดการ บริหารคุณภาพ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ สาระบันเทิง สุขภาพ หนังสืออ้างอิง หนังสือต่างประเทศ สื่อเทป วีดีโอ ซีดีวิชาการ สื่อด้านภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รวมทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯล
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (30/5/2548 15:32:17)

แบร์ลิทซ์  (30/5/2548 15:32:17)
แบร์ลิทซ์ Berlitz English ให้บริการด้านภาษา ทั้งบริการด้านการสอน การแปลและการสิ่งพิมพ์ แบร์ลิทซ์ให้บริการสอนภาษามานานกว่า 125 ปี หลักการสอนด้วยวิธีสนทนา แล้วว่าใช้ได้ผลดียิ่ง ทั้งยังมีการเสริมสร้างอยู่เสมอด้วยข้อมูลใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและสื่อการสอนมัลติมีเด
TokyoCycle (8/4/2554 11:00:07)
ชมรมจักรยานโตเกียว
J.TEST (8/8/2551 9:45:47)
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างประเทศ อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยเริ่มจัดให้มีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2534
ทุนการศึกษาพิพพะละ (30/5/2548 15:32:17)
กองทุนการศึกษา เพื่อเยาวชน
www.bunkafashion.com (11/6/2553 14:58:33)
สถาบันบุนกะแฟชั่น สอนด้านออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นครบวงจร เป็นโรงเรียนเครือข่าย Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก
Josuikan Bangkok International (13/12/2554 13:49:00)
โรงเรียนนานาชาติโจซูอิกัน
http://www.thaiconsulate.jp (7/4/2552 9:01:30)
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับ ม.เกียวโต จัดการสัมมนาเรื่อง ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จากอดีตสู่ปัจจุบัน วันที่ 24 เม.ย. 2552 ที่ ม.เกียวโต มีล่ามแปลญี่ปุ่น-อังกฤษ
ชมรมเคนโด้แห่งประเทศไทย (20/6/2550 11:28:19)
ข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาเคนโด้
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค (10/3/2550 15:00:16)
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษา จากประเทศในภาคพื้นเอเชีย ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
AOTS Bangkok (22/11/2549 15:39:20)
AOTS ช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการฝึกอบรมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย
YDM NAKA GOLF ACADEMY (15/12/2555 11:30:11)
สอนกีฬา-กอล์ฟ
Studio Miu Art  (15/12/2555 11:49:04)
โรงเรียนสอนศิลปะ สำหรับเด็ก
Kosei Gakuen Junior & Senior H (13/12/2554 14:42:22)
โรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับสูง
สำนักงานโตไก (12/10/2549 12:13:47)
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น (Tokai University)
เจแปนทูไทย (24/5/2553 10:06:01)
เว็บไซต์แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยอัตโนมัติ และพจนานุกรมภาษาไทยญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียนหรือ ทำงานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
โชโตกัน คาราเต้-โด (24/1/2550 12:20:06)
เว็บไซต์นี้จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ และให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ศิลปะ ป้องกันตัว คาราเต้-โด ประวัติคาราเต้ อย่างละเอียด ชีวประวัติของท่านปรมาจารย์ รวมทั้งการฝึกเบื้องต้น จนถึงระดับสูง ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสมาคมฯ ข่าวสารการแข่งขันระดับเยาวชน ระดับชาติ ฯลฯ
วัดภาวนาโทชิหงิ  (23/6/2548 13:16:41)
วัดภาวนาโทชิหงิ ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัด โทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกัน ตักบาตร ถวายสังฆทาน และปฏิบัติธรรม โดยจัดพิธีกรรมทางศาสนาทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ และทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนจะมีพิธีปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระและปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทาน 
Nihongosociety (6/2/2553 10:21:22)
Nihongosociety เป็นเว็บที่ทำขึ้นมาเพื่อแนะนำ, บอกต่อ, ส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น และเรื่องราวต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น
แนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น (6/6/2550 9:14:40)
เป็นโฮมเพจที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น สําหรับท่านที่ประสงค์จะศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น ท่านที่กําลังศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น
Sakura Japanese Language Schoo (20/4/2555 16:09:09)
สอนการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านหลักไวยากรณ์ การพูด การฟัง และการอ่าน
Jyuku (15/12/2555 11:56:55)
สอนศิลปะ
Wilding Golf (26/1/2554 11:09:57)
ศูนย์การเรียนและฝึกฝนกอล์ฟในร่มที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย
Kohfukuji Temple (24/6/2554 11:41:03)
เจดีย์ไม้เก่าแก่ 5 ชั้น สูง 50.8 เมตร ภายในวัดโคฟุคุจิที่สร้างขึ้่นในปี ค.ศ. 730 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และฝูงกวาง...และยังเป็นจุดศูนย์กลางในการแบ่งเขตเที่ยวชมเมืองนารา
เรียนภาษาญี่ปุ่น (18/1/2553 11:29:10)
เป็นบล๊อค สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความรู้
เจ โซไซตี้ (18/1/2553 17:27:36)
J-Society : ชุมชนรวมเรื่องญี่ปุ่นออนไลน์. เว็บบอร์ด. สอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, ข้อสอบวัดระดับ, ภาษาญี่ปุ่น, หางาน, ญี่ปุ่น, ภาษาโอซาก้า, คำแสลง,
ชมรมศิลปะป้องกันตัวไทย-ญี่ปุ่น (26/2/2552 12:30:40)
ข้อมูลและสอนศิลปะป้องกันตัวไทย-ญี่ปุ่น อาทิเช่น สปอร์ตส์ จัมบาระ (Sports Chanbara), การฟันดาบไทย, อื่นๆ .
สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก  (8/10/2551 12:04:12)
เปิดโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างพระจอมเกล้าลาดกระบังและมหาวิทยาลัยโตไก และข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
JTAT (7/11/2552 10:14:39)
ชมรมครูภาษาญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย จัดตั้งเพื่อติดต่อ แลกเปลี่ยนความรู้และข่าวสารในวงการการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ยกระดับและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
เจ เลิร์นนิ่ง (30/12/2552 11:50:00)
นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ที่ เจ เลิร์นนิ่ง ท่านจะได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบญี่ปุ่น ผสมสานกับความทันสมัย เรามุ่งหวังให้ เจ เลิร์นนิ่ง ให้อะไรที่มากกว่าการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว วันนี้จึงขอโอกาศพาท่านมาเยี่ยมชมมุมต่างภายในโรงเรียนของเรากันค่ะ
winkung.exteen.com (8/4/2554 10:26:03)
บล๊อก เรียนภาษา ญี่ปุ่น
Sammy Golf (24/3/2554 14:31:18)
เรียนกอล์ฟ
โปรแกรมพจนานุกรมญี่ปุ่นไทย (18/11/2553 11:48:05)
โปรแกรมแปลภาษา ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ
Tsuji Culinary Institute Japan (26/2/2556 15:00:00)
การเรียนทำอาหารญี่ปุ่นใน “หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ” กับมาสเตอร์เชฟมืออาชีพชาวญี่ปุ่น มิสเตอร์ ฮารุอากิ มัทซูโอกะ
Mami Frower Design School (5/1/2556 11:18:15)
สอนจัดดอกไม้
Phatai Japanese Language  (21/11/2552 9:40:34)
เรียนภาษาญี่ปุ่นกับเราโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นไผท ได้ทั้ง การพูด อ่าน เขียน และสนุกกับการเรียนการสอนที่ไม่เคร่งเรียด สามารถนำไปใช้ได้จริงในชิวิตประจำวัน สามารถสนทนาโต้ตอบกับคู่สนทนาได้อย่างมั่นใจ
มินนะโนะคันจิ (20/4/2553 14:50:19)
เว็บแนะนำเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น. โปรแกรมดิกชันนารี ญี่ปุ่น-ไทย (รวมถึง ญี่ปุ่น-อังกฤษ)
Noah (23/4/2554 12:03:45)
สอนภาษา
Kazoku School (26/8/2554 13:38:54)
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และ กวดวิชา
Open Word (12/2/2554 10:24:37)
โรงเรืยนสอนภาษาไทย-ญี่ปุ่น
สมาคมไอคิโดแห่งประเทศไทย (22/7/2552 11:47:45)
สอนศิลปะการต่อสู้พิเศษ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย ปรมาจารย์ โมริเฮอิ อูเอชิบา ได้รวมเอาวิธีการป้องกันตัว และศิลปะการต่อสู้แบบโบราณ ซึ่งมุ่งเน้นการฝึก การรักษาศูนย์กลาง ทั้งด้านความคิด และการกระทำ และการขยายเพิ่มออกของพลังภายใน
tamayura.org (28/9/2552 10:35:26)
เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ tamayura.org เวปไซค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
ไทยเซนโดไก คาราเต้ (6/7/2553 8:41:40)
เซนโดไค คาราเต้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทางร่างกายเเละจิตใจ โดยผ่านการฝึกศิลปะการป้องกันตัวคาราเต้ เเละการฝึกสมาธิเเบบเซน
Infinito Socer School (15/12/2555 11:52:32)
โรงเรียนสอนเตะฟุตบอล
อะรุกิไทย (1/8/2552 10:56:10)
เีรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่และสถานที่ท่องเทียว ของคนญี่ปุ่น
นิฮอนมูระ ดอท คอม (22/8/2552 9:40:27)
เรียนและฝึกฝนภาษาญี่ปุ่น ออนไลน์
หนี ห่าว (18/1/2553 11:40:39)
สำหรับท่านที่มีความสนใจในการเรีัยนภาษา ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ ที่นี่มีคอร์ดสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่
Kihyoei Cooking (10/10/2552 11:21:35)
สอนทำอาหารญี่ปุ่น สูตรต้นตำรับ รสชาติและสไตล์การปรุงแต่งในแบบของญี่ปุ่น เรียนแล้วสามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารได้เลยค่ะ เพราะเรามีหลากหลายเมนูให้คุณได้เลือกเรียน.....
ตัวอักษร คันจิ (29/8/2552 11:41:06)
เกี่ยวกับการเลือกใชืชื่อญี่ปุ่นตัวคันจิ และความรู้เกี่ยวกับตัวคันจิ
คาเอเดะเดย์ (8/8/2552 11:23:18)
ชุมชนเรียนรู้ัภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ รวมทั้งวัฒนธรรม ของญี่ปุ่น
Japanese2Thai (8/4/2554 9:47:06)
เว็บไซต์แปลภาษา
คริสตจักรแบ๊บติสต์ราม 2 (12/7/2553 22:30:56)
สอนภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ค่าเอกสารประกอบการเรียน : เดือนละ 200 บาท เท่านั้น (ผู้ใหญ่) สำหรับ เด็ก เรียนฟรี ทุกวันอาทิตย์ นมัสการพระเจ้า ตั้งแต่ เวลา 11.00 – 12.00 น.
ISI Japanese Language School (24/12/2556 17:00:26)
ก่อตั้งขึ้นในปี 1977 ด้วยประสบการณ์สอนที่ยาวนานจนทำให้เป็นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น
yeepoon.com (7/11/2552 10:19:22)
ศูนย์ กลางสำหรับสำหรับผู้สนใจญี่ปุ่น รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งหมด ไม่ว่าการศึกษา การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ดาราญี่ปุ่น บันเทิง กีฬาญี่ปุ่น
Fujimigaoka Educational Instit (13/12/2554 14:26:44)
โรงเรียนมัธยมหญิง Fujimigaoka เป็นโรงเรียนที่สอนให้ผู้หญิง อุดมด้วยปัญญาและการศึกษา
เยส เจแปน (8/4/2554 13:57:38)
เว็บไซต์ - เกี่ยวกับข้อมูล - ช่วยเหลือด้านการเรียน และการศึกษาของ ญี่ปุ่นทุกระดับ
Midnight University (6/2/2553 11:10:54)
ทางเลือกเพื่อการศึกษาสำหรับสังคมไทย เรื่อง - การเมืองและเรื่องตุลาการศาสตร์ในญี่ปุ่น
Japanese to Thai (17/10/2552 11:16:47)
เว็บไซต์แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยอัตโนมัติ และพจนานุกรมภาษาไทยญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียนหรือทำงานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
Digital Hollywood (16/3/2556 10:22:36)
โีีรงเรียนสอนด้านครีเอททีฟ และการออกแบบชั้นนำจากญี่ปุ่น เปิดตัวแล้วที่เมืองไทยเป็นสาขาแรกในเอเชีย
โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นไผท (22/9/2553 10:45:46)
เป็นโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จดจำและนำสิ่งที่เรียนไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้จริง ทั้งยังมีหลักสูตรหลากหลายที่ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนและสนุกกับการเรียน การสอนที่ไม่เคร่งเครียด ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
laamthai.com (3/10/2552 11:29:45)
เที่ยวสนุกพร้อมทั้งได้รับความรู้ภาษาญี่ปุ่นติดตัว ได้เพื่อนชาวญี่ปุ่นมากมาย
ดิกชันนารี online ไทย-ญี่ปุ่น  (9/6/2555 11:32:10)
ดิกชันนารี online ไทย-ญี่ปุ่น /ญี่ปุ่น-ไทย
Todaiji Temple (24/6/2554 10:50:31)
เดิมชื่อ วัดคินโชจิ ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 728 ก่อนที่ จักรพรรดิโชมุ จะทรงมีพระประสงค์ให้จัดสร้างพระุพุทธรูป และหอ ประดิษฐานขึ้นเพื่อเป็นที่รวมจิตใจของประชาชนในปี ค.ศ. 749
Can U Kick It Soccer Academy (15/12/2555 10:51:05)
สอนกีฬา-ฟุตบอล
Yuki's Page (25/7/2552 10:14:09)
เว็บทดสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น และมีสำนวนและประโยคภาษาญี่ปุ่นให้ลองศึกษาดูด้วย
โคโดกัน ยูโด (29/8/2552 9:58:30)
ยูโด (Judo) เป็นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น โคโดกัน ยูโด (Kodokan Judo) เดิมทีเดียวเรียกกันว่า ยูยิตสู (Jiujitsu) ซึ่งเป็นวิชาที่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีอาวุธด้วยมือเปล่าและเป็นการทำลายจุดอ่อนของคู่ต่อสู้
เมกุมิ (6/5/2553 10:21:03)
เรียนญี่ปุ่นกับเมกุมิ. สนุกกับเกมส์ช่วยจำฮิรางานะ ... และรู้จักกับอีกมุมหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
Kids Web Japan (18/1/2553 13:07:35)
เป็นเว็ปไซค์ เกี่ยวกับสถานที่ และคำแนะนำ เป็นข้อมูลน่ารู้...สำหรับเด็กๆ
Sally Ladies Golf Studio (30/6/2555 11:40:20)
สถานที่และสอน กอลฟ์ สำหรับผุ้หญิง
Thai Gakken (15/12/2555 11:39:58)
สอนในระบบ - แบบการชี้นำการแก้ไขการเก็บรวบรวมวัสดุโดยการจัดส่งมอบให้ถึงบ้าน
Taichi Chuan Renkokai (15/12/2555 11:26:13)
ออกกำลังกาย แบบ ไทเก๊ก
Waku Waku Gym (24/3/2554 16:41:46)
วากุ วากุ แปลว่า เต็มไปด้วยใจที่กระตือรือล้น กระฉับกระเฉง เราต้องการให้เด็กมีจิตใจแบบ”วากุวากุ” โดยการออกกำลังกายหลายๆอย่าง
ซามุไร (29/8/2552 9:29:35)
เว็บรวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับซามุไร
Sweets Marathon (26/2/2556 15:30:59)
มีการแข่งขัน หลากหลาย รูปแบบ หลากหลายวัย และ หลากหลายอาชีพ
hakuho women's College (4/9/2553 10:11:54)
วิทยาลัยเฉพาะ สุภาพสตรี Hakuho
Sendagaya Japanese School (24/12/2556 16:32:03)
สอนภาษาญี่ปุ่น....
Kiriko Lantern Museum (17/8/2556 11:27:42)
พิพิธภัณฑ์โคมไฟคิริโกะ
Otona no Nurie (18/8/2555 11:34:38)
สมุดระบายสีสำหรับผู้ใหญ่
Yakushiji Temple (24/6/2554 11:16:43)
วัดนี้ สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเทมมุ สร้างเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยรักษาโรคร้ายของพระราชินีจิโดะ ในปี ค.ศ. 698 ที่เมืองฟูจิวาระเคียว ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่เมืองนาราในปัจจุบัน มีพระพุทธรูป พระยาคุชิเนียวไร มีชื่อเสียงว่าเป็นพระแห่งการรักษา
Wonder Language School (12/2/2554 10:35:19)
The Wonder School มีความชำนาญในการจัดการเรียนการสอนภาษามากกว่า 10 ปีพร้อมทั้งจัดหลักสูตรที่ครบวงจรและเหมาะสม
Theatre Southern Tent (5/1/2556 11:40:21)
สอนการแสดง
Kyoto Seika University (12/1/2554 16:11:46)
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะเป็นผู้บุกเบิกเปิดหลักสูตรการ์ตูนอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกในญี่ปุ่นในปี 2000 จนถึงปี 2006 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งแผนกการศึกษาสาขาวิชาการ์ตูนและภาพเคลื่อนไหวอย่าง เป็นทางการ
Miya Golf (24/3/2554 14:06:01)
เรียนกอล์ฟ
Manavo (8/9/2555 9:30:41)
โีรงเรียนสอนการออกเสียง
Miya Golf (24/3/2554 14:02:49)
เรียนกอล์ฟ
Japan Festa in BKK 2012 (18/8/2555 11:08:04)
ิเชิญสัมผัสกลิ่นอายของวัฒรธรรมแดนปลาดิบจากหลากหลายกิจกรรม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Japan Retro
bjapan (10/10/2552 11:47:42)
วิธีทำอาหารญี่ปุ่น
www.jeducation.com (21/3/2552 15:05:23)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
Esports Ground (28/12/2554 11:06:18)
สปอร์ตคลับเสมือนจริง ให้คุณเล่นกีฬาต่างๆ ผ่านโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สามารถสนุกกับเกมและเล่นกีฬาแบบจริงจังได้หลายประเภท
www.jeducation.com (2/4/2552 15:42:17)
ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น แนะแนว จัดหางาน หางาน
ห้องสมุดดันดับหนึ่งในญีปุ่น (13/11/2556 10:09:18)
ห้องสมุดของอำเภอทาเคโอะ จังหวัดซากะ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคคิวชู ไฉไลสุดๆ จนคว้าอันดับหนึ่งของห้องสมุด ที่คนเข้าไปใช้บริการมากที่สุดในญี่ปุ่น
MieMu (10/4/2557 14:04:36)
พิพิธภัณฑ์ใหม่ ที่จังหวัดมิเอะ ในเดือนเมษายน จะมีจัดแสดง "มิเอะโซ" ซากฟอสซิลของช้างดึกดำบรรพ์
Chen Taijichuan Bangkok (28/4/2561 10:19:03)
กีฬา และศิลปะการต่อสู้ ญี่ปุ่น

<---Top Page (What's New)