อันดับ ๑ แมลง · สัตว์

ผู้เขียน: Magoshichi Suda
ผู้เขียน: Hiroshi Hori

Number One of Insect & Animals

Publications Catalog

Specifications:

กันยายน 2550

8 x 9.5 นิ้ว

4สี ปกแข็ง

46 หน้า

250 บาท

ISBN978-974-8218-97-7

Order Form

ใบสั่งซื้อ[Online] [Mail]

เนื้อหาย่อๆ ที่คุณจะต้องติดตามอ่าน!

สารานุกรมรูปภาพที่สุดของแมลงและที่สุดของสัตว์ ที่จะมาให้ความรู้กับเด็กๆ โดยดอกเตอร์รอบรู้และโรโบพุริน ผู้ช่วยของดอกเตอร์

ถ้าอย่างรู้เรื่องราว อาทิ ในบรรดาแมลงใครกันที่แข็งแรงที่สุด, แมลงอะไรเอ่ยร้องดังที่สุด, แมลงที่ตัวใหญ่ที่สุดเป็นใครกันนะ, แมลงอะไรบินเร็วที่สุด, สัตว์ชนิดไหนวิ่งเร็วที่สุด, สัตว์ชนิดไหนบินเร็วที่สุด, สัตว์ที่กระโดดได้ไกลที่สุด, ใครตัวเล็กที่สุด ฯลฯ

เปิดอ่านอันดับ ๑ แมลง สัตว์ รับรองมีคำตอบ

ตัวอย่าง