ชิงช้า ชิ่งจัง

ぶらんこぶーちゃん

สองภาษา ญี่ปุ่น-ไทย

เรื่อง/ภาพ: Shiro Yadama

Publications Catalog

Specifications:

พฤศจิกายน 2549

8 x 8 นิ้ว

4สี

ปกแข็ง

28 หน้า

195 บาท

ISBN974-974757-1-3

Order Form

ใบสั่งซื้อ[Online] [Mail]

เนื้อหาย่อๆ ที่คุณจะต้องติดตามอ่าน!

นิทาน 2 ภาษาญี่ปุ่น – ไทย มี้จังชอบชิงช้าที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ แต่ไม่เคยได้เล่น เพราะทุกครั้งจะมีคนเล่นอยู่

แล้วก็มีชิงช้าชิ่งจังมายืนอยู่ด้านหลัง แล้วก็พูดชวนให้เล่น มี้จังนั่งลงบนชิงช้า ชิ่งจังก็ช่วยดันหลังให้ พร้อมกับร้องเพลง

ทันใดนั้น ชิ่งจังก็เริ่มออกเดิน ชิ่งจังจะเดินไปที่ไหนกันนะ

ตัวอย่าง