นิทานญี่ปุ่น
เล่ม 2

日本むかしばなし②

สองภาษา ญี่ปุ่น-ไทย

1. เศรษฐีฟางข้าว
2. โมโมทาโร่(เด็กเกิดจากลูกท้อ)
3. ข้าวปั้นหล่น
4. นกกระจอกลิ้นขาด
5. คินทาโร่(เด็กจอมพลังล้มหมี)

Publications Catalog

Specifications:

พฤศจิกายน 2546

B5

4สี

ปกแข็ง

40 หน้า

280 บาท

ISBN974-91672-5-2

เนื้อหาย่อๆ ที่คุณจะต้องติดตามอ่าน!

เนื้อหาย่อๆ ที่คุณจะต้องติดตามอ่าน!

นิทาน 2 ภาษาญี่ปุ่น – ไทย ที่รวบรวมนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นเอาไว้ อ่านไปพร้อมกับความสนุกสนานและคติสอนใจ ประกอบด้วย

  • เศรษฐีฟางข้าว
  • โมโมทาโร่ (เด็กเกิดจากลูกท้อ)
  • ข้าวปั้นหล่น
  • นกกระจอกลิ้นขาด
  • คินทาโร่ (เด็กจอมพลังล้มหมี)

ตัวอย่าง