สนุกกับนิทานและจำนวน

เล่ม 3

คุณแกะหายไปไหน

ผู้เขียน: Hirotaka Nakano

SUPER WIDE GAMES 3 (Thai Edition)

Publications Catalog

Specifications:

ตุลาคม 2550

9 x 8.5 นิ้ว

4สี ปกแข็ง

38 หน้า

250 บาท

ISBN978-974-7525-80-9

Order Form

ใบสั่งซื้อ[Online] [Mail]

เนื้อหาย่อๆ ที่คุณจะต้องติดตามอ่าน!

วันหนึ่งคุณพ่อของเพรอนกับชีรอนให้ช่วยพาแกะไปที่ทุ่งหญ้า แล้วให้ถุงแก่เพรอน และแตรเขาสัตว์แก่ชีรอน พร้อมทั้งบอกให้ระวังหมาป่า

ทั้งสองจึงพาแกะไปที่ทุ่งหญ้าพร้อมกับนับจำนวนแกะด้วยก้อนหินในถุง เมื่อต้องพาแกะกลับบ้าน เพรอนนับจำนวนแกะเท่ากับหินก้อนเล็ก 1 ก้อน

แต่ว่า มีหินเหลืออยู่ 1 ก้อน แสดงว่าแกะหายไปหนึ่งตัว เพรอนกับชีรอนจะทำอย่างไรดี

ตัวอย่าง